111

01234

01234

....

.......

3 tháng 5, 2014

HẾT HỒNĐã từ lâu DTG  không có bài viết nào vui cả . DTG  mới vừa ST một bài THƠ VUI ....mời các bạn cùng xem nhé.

 Bước tới nhà em… thấy hết hồn.
Chó mèo gà vịt.. chạy tứ tung.
 Mẹ em quơ chổi…xua đàn vịt.
Bố lấy cây phang ..thấy hết hồn . 

Mấy đứa em …thì đang nheo nhóc.
 Chén bát lăn lóc góc xó nhà.
 Áo quần một đóng đầy thao giặt.
  Có đứa đòi ăn đứa y  a…

 Ao tù nước đọng ..muỗi tung ra
Mong được cùng em hiệp ước hòa . 
Mong đến nhà em bày tâm sự.
 Khi tới nhà em ý chu choa .

Hết hồn hết vía khi đến nhà .
Áo quần một đống đầy thau giặt . 
Ao thì nước đọng  muỗi tu oa . 

Rác rưởi đầy sân ruồi nhộng thích .

Định đến nhà em kết hợp hòa .
Hết hồn hết vía chạy thật xa .