111

01234

01234

....

.......

31 tháng 8, 2014

SỐNGSống không giận không hờn không oán trách .
Sống mỉm cười với thử thách chông gai .
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai .
Sống an hòa với những người chung sống .
sống là động nhưng lòng luôn bất động .
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương .
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường .
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến .

ST