111

01234

01234

....

.......

25 tháng 1, 2014

TRI ÂM


 Tôi đã biết cô đơn cũng như sầu.
Một mình một bóng lặng lẻ canh thâu.
 Luôn vẫn trầm tư suy về nhân thế.
Sau lắm ưu phiền cùng những nỗi đau.

Thương cho người quân tử… nặng gánh sầu.
Đường tình ngập lối…rồi sẻ về đâu?
Khi con tim tưởng chừng như băng giá.
Biết lấy gì cùng quân tử  xẻ chia.!

Thôi thì chút lòng… tri kĩ tri âm.
Lời nói kia trao anh rất chân thành.
Ta chia xẻ những vui buồn nha anh.
Cho tâm tư vơi bớt  những nỗi  niềm..

Dù mai đây trên trăm vạn đường đời.
Ta vẫn mãi tìm nhau… tri kĩ ơi.
Cho dù thời gian qua bao năm tháng.
Lòng vẫn luôn nhớ tri kĩ tri âm !!!